Het beste voor iedereen - Erik Rozing (uitgeverij Meulenhoff)

Het beste voor iedereen - Erik Rozing (uitgeverij Meulenhoff)

Stella is een intelligente, levendige jonge vrouw met een scherp gevoel voor humor, maar ze heeft ook borderline en kan zich ondanks jaren van therapie niet losmaken van haar verleden. Op haar zevenentwintigste wendt ze zich tot de Einder, een organisatie die haar helpt om aan dodelijke medicijnen te komen. Daar ontmoet ze Milou, een jonge filmmaker die een documentaire wil maken over haar zelfverkozen dood. In de weken voor het geplande overlijden beweegt ze Stella ertoe haar verhaal te vertellen. Als haar verleden zich ontvouwt tot een steeds complexere werkelijkheid, zoekt Milou contact met Stella's voormalige psychiater, die haar dood op het laatste moment nog wil voorkomen.

Het tweede boek van Erik Rozing begint echt goed, zijn manier van schrijven is zo mogelijk nog chaotischer als in het vorige boek (de psychiater en het meisje) en dat beviel mij wel. Borderliners springen nu eenmaal met hun gedachten en de manier waarop hij schrijft geeft dit heel goed weer. Ook fijn om dingen terug te vinden van het vorige boek al is het zeker geen must om het gelezen te hebben.

Naarmate het boek vorderde nam de kracht van het verhaal af, jammer want dit is toch wel een heel intens en krachtig verhaal om te vertellen en het maakte dat ik mijn concentratie naar het verhaal toe verloor. 

Sterk concept - sterk begin - krachtige korte hoofdstukken maar het verloor zijn ‘glans’ naar het einde toe. ⭐️⭐️⭐️-waard waar er weer eentje voor de mooie cover is.
The second book of Erik Rozing starts of really well, his way of writing is even more choatic as the previous book and I can really appreciate that. Borderliners Jump from thought to thought very fast and he really made that come across. Also Nice to see things come back from his other book although you dont need to read it before Reading this one.

As the book progressed it started to lose its power wich is a shame because it is such a strong intense subject and story to tell and I just losed my concentration towards the story. 

Strong subject - strong beginning - powerful short chapters but it lost its “magic” towards the end. ⭐️⭐️⭐️-rating and one start is for yet again a beautiful cover. 0 reacties:

Een reactie posten