De Wintersoldaat - Daniel Mason (uitgeverij Hollands Diep)

De wintersoldaat - Daniel Mason (Hollands Diep)

Wenen, 1914. Lucius is een tweeëntwintigjarige geneeskundestudent als Europa in de greep raakt van de Eerste Wereldoorlog. Meegesleept door romantische verhalen over operaties op het slagveld neemt hij dienst in het leger en rekent op een aanstelling bij een goedgeorganiseerd veldhospitaal. Maar als hij aankomt in een gevorderde kerk ergens ver afgelegen in een dal in de Karpaten, treft hij een ijskoude, door tyfus geteisterde buitenpost aan. Alle dokters zijn gevlucht; de enige achterblijver is een mysterieuze verpleegster, zuster Margareta. 

Maar Lucius heeft nog nooit een scalpel gehanteerd. En terwijl de oorlog voortraast over het winterse landschap, wordt hij verliefd op de vrouw van wie hij een primitief soort geneeskunde leert. Dan wordt er op een dag, vanuit de sneeuw, een bewusteloze soldaat binnengedragen, wiens uniform is volgepakt met vreemde tekeningen. Hij lijkt niet meer te redden, totdat Lucius een beslissing neemt die het leven van de dokter, de patiënt en de zuster voorgoed zal veranderen. 

Van de vergulde balzalen in het keizerlijke Wenen tot de bevroren wouden van het Oostelijk front, van armzalige operatiekamers tot slagvelden met woeste kozakken te paard: De wintersoldaat is een verhaal over oorlog en geneeskunde, over loyaliteit, over liefde in turbulente tijden en, uiteindelijk, over de fouten die we begaan en de zeldzame kansen die we krijgen om het goed te maken.

Wat een erg mooi verhaal is dit boek. Het neemt je mee door veldslagen en door Lucius (veld)slag om thuis weg te komen, betekenis te krijgen als dokter, liefde...

Het neemt je mee naar chaos, verdriet, wanhoop, verliefdheid...

Ziekte, rantsoenen, amputaties, gelukkige momenten, schuldgevoel,...

Ja ik denk dat alles in dit boek aan bod komt en het is ook zo goed geschreven dat je mee die kriebel voelt, dat je de etter ruikt, dat je mee hoopt, wanhoopt...

Tot op het einde weet je niet hoe dit verhaal zal aflopen, weet je niet of het Lucius lukt kortom een heel erg mooi niet te vergeten verhaal. Deze “de wintersoldaat” krijgt van mij ⭐️⭐️⭐️⭐️-sterren. 
-
-
The Winter Soldier - Daniel Mason

Vienna, 1914. Lucius is a twenty-two-year-old medical student when World War I explodes across Europe. Enraptured by romantic tales of battlefield surgery, he enlists, expecting a position at a well-organized field hospital. But when he arrives, at a commandeered church tucked away high in a remote valley of the Carpathian Mountains, he finds a freezing outpost ravaged by typhus. The other doctors have fled, and only a single, mysterious nurse named Sister Margarete remains.


But Lucius has never lifted a surgeon's scalpel. And as the war rages across the winter landscape, he finds himself falling in love with the woman from whom he must learn a brutal, makeshift medicine. Then one day, an unconscious soldier is brought in from the snow, his uniform stuffed with strange drawings. He seems beyond rescue, until Lucius makes a fateful decision that will change the lives of doctor, patient, and nurse forever.


From the gilded ballrooms of Imperial Vienna to the frozen forests of the Eastern Front; from hardscrabble operating rooms to battlefields thundering with Cossack cavalry, The Winter Soldier is the story of war and medicine, of family, of finding love in the sweeping tides of history, and finally, of the mistakes we make, and the precious opportunities to atone.

 This is such a beautiful story, it takes you on a battlefield, Lucius battle with being a doctor, his parents, love. It takes you trough chaos, sadness, sorrow, sickness, happy moments, amputations, war,...

You get every emotion in this book and by the way it is written you can feel, see, smell everything. You really dont know untill the very end how this story Will end, if Lucius Will manage, so end conclusion its a very beautiful well written story you wont forget. 
“The Winter Soldier” is a ⭐️⭐️⭐️⭐️-rating. 

0 reacties:

Een reactie posten